جاسوییچی رزینی طرح قلب(رویال)

قیمت اصلی 65,000 تومان بود.قیمت فعلی 50,000 تومان است.

گردنبند رزینی طرح قلب(رویال)

قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 60,000 تومان است.

گردنبند رزینی همراه با بند چرم طرح قلب(رویال)

قیمت اصلی 70,000 تومان بود.قیمت فعلی 50,000 تومان است.
استفاده شده از گل طبیعی خشک شده و ورق نقره

گوشواره رزینی مدل لوزی(رویال)

قیمت اصلی 45,000 تومان بود.قیمت فعلی 35,000 تومان است.

گردنبند رزینی طرح قلب دوتیکه(رویال)

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 50,000 تومان است.

گوشواره رزینی دورنگ شفاف(رویال)

قیمت اصلی 45,000 تومان بود.قیمت فعلی 35,000 تومان است.

گردنبند رزینی طرح گل رز و فرشته (رویال)

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 80,000 تومان است.

گردنبند رزینی مدل الماس(رویال)

قیمت اصلی 85,000 تومان بود.قیمت فعلی 75,000 تومان است.

گوشواره رزینی طرح صدفی طبیعی(رویال)

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.